„Здрасти, Амиго!“

— Мислех, че вече си измислил финализирането.

„Така си мислех. Но сега имаме това изявление за опит с ресурси.“

"Мамка му. Никога няма да завърша изучаването на Java с тази скорост. Мисля, че разбирам всичко, а после се появяваш ти!"

„Не се безпокойте така – ще скъсате маслена линия. Вместо това измислете тези задачи:“