Научаване на гугъл.  Как да разберете дали даден обект има специфичен метод?  getName, getDisplayName и getPublicName - 1

„Здрасти, Амиго!“

„Нека продължим с нашите уроци за това How да гуглим.“

„Ето няколко упражнения:“

Въпрос
1 Как сортирате масив от числа?
2 Как сортирате списък с низове в обратен азбучен ред?
3 Как изпращате имейл от Java програма?
4 Как можете да разберете дали подаден обект има специфичен метод?
5 Каква е разликата между TreeMap и HashMap?
6 Защо трябва да напишете ArrayList<?> в този code?
7 Как намирате максималната стойност на int?
8 Как намирате минималната стойност на byte?
9 Как преобразувате число в шестнадесетичен низ (123->»7B»)?
10 Как преобразувате число в двоичен низ (123->»1111011″)?