„Здрасти, Амиго!“

Въпроси за интервю
1 Какви приоритети на нишки има?
2 Можете ли да спрете нишка, като намалите нейния приоритет до 0?
3 Защо се нуждаем от класа ThreadGroup?
4 Част от коя група нишки е основната нишка?
5 Какво представлява моделът ThreadPool?
6 Защо се нуждаем от класа ThreadPoolExecutor?
7 Колко начина за създаване на нишка знаете? (Нишка, Runnable, Callable<T>)
8 За Howво се използва класът Future?
9 Какви са предимствата на Callable пред Runnable?
10 Мога ли да отменя задача, ако използвам класа Future?