Извозване на боклук - 1 „Поздрави, Амиго, скъпи мой ученико. Радвам се да те видя тук в библиотеката. Искам да те попитам нещо важно: Howво мислиш за боклукчиите?“

„О… професоре, знаете ли… предполагам, че може да е моята чаша чай, ако спра да се уча How да програмирам…“

"Ха! Амиго, понякога си наистина забавен. Това обаче е сериозен въпрос и говоря за Java."

„Е, трябва да призная, че не знам нищо по темата, съжалявам…“

„Без притеснения, Амиго. Това е добре за ученик от 6 клас на CodeGym. Имам полезна статия за вас. Тя се нарича Жизнен цикъл на обекта . Моля, прочетете я. Ще разберете How работи събирането на боклука.“