CodeGym /Java blog /Tilfældig /Java System.arraycopy() metode
John Squirrels
Niveau
San Francisco

Java System.arraycopy() metode

Udgivet i gruppen

Hvad er Java System.arraycopy()-metoden?

Metoden java.lang.System.arraycopy() kopierer et kildearray ved en specifik startposition til en destination ved et givet indeks.
Denne metode tilhører java.lang.System- klassen. Den kopierer indholdet af et underarray af en specificeret længde fra et givet kildearray til et andet array kaldet destinationsarrayet . Kildearrayet omtales som src og destinationsarrayet som dest . Antallet af elementer er givet af len -argumentet.

Java System.arraycopy()-metodedeklaration

Metodeerklæringen for metoden java.lang.System.arraycopy() i klassen java.lang er som følger:

public static void arraycopy(Object src, int srcIndex, Object dest, int destIndex, int len)

Parametre

Følgende er parametrene for arraycopy- metoden:
 1. src : Det er kildearrayet.

 2. srcIndex : Det er startindekset for kildearrayet.

 3. dest : Det er destinationsarrayet.

 4. destIndex : Det er startindekset for destinationsarrayet.

 5. len : Det er antallet af elementer, der skal kopieres fra kildearrayet til destinationsarrayet.

Funktionalitet

Arraycopy - metoden kopierer data fra src , startende fra srcIndex til srcIndex +( len - 1) elementer, til dest-arrayet ved destIndex til destIndex + ( len - 1).

Returværdi

Arraycopy - metoden har en void- returtype, hvilket betyder, at den ikke returnerer noget.

Eksempel


public class Example {

  public static void main(String[] args) {

    String[] src = { "Monday","Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"};
    String[] dest = { "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August"};
 
    int srcIndex = 2;
    int destIndex = 3;
    int len = 2;
    
    //print number of elements that need to be copied 
    //from the source to the destination array 
    System.out.println("len : " + len);
    
    //print source index
    System.out.println("srcIndex : " + srcIndex);
 
    //print elements of the source array
    System.out.print("src : ");
    for (int i = 0; i < src.length; i++)
      System.out.print(src[i] + " ");
    System.out.println("");
 
    //print destination index
    System.out.println("destIndex : " + destIndex); 
    
    //print elements of the destination array
    System.out.print("dest : ");
    for (int i = 0; i < dest.length; i++)
      System.out.print(dest[i] + " ");
    System.out.println("");
        
    // Use of arraycopy() method
    System.arraycopy(src, srcIndex, dest, destIndex, len); 
    // this method copies the 'len' no of elements 
    // from the src array to the dest array using the srcIndex
    // and destIndex as reference points in both the arrays
    
            
    // Print elements of destination after 
    System.out.print("final destination array : ");
    for (int i = 0; i < dest.length; i++)
      System.out.print(dest[i] + " ");
  }
}

Produktion

len : 2 srcIndex : 2 src : Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag ​​Lørdag Søndag destIndex : 3 destination : Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August endelige destinationsarray : Januar Februar Marts Onsdag Torsdag Juni Juli August

Eksempel på ændring af parametre


// Example of changing parameters
     srcIndex = 4;
     destIndex = 5;
     len = 1;

Produktion

len : 1 srcIndex : 4 src : Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag ​​Lørdag Søndag DestIndex : 5 destination : Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August endelige destinationsarray : Januar Februar Marts April Maj Fredag ​​Juli August

Forklaring

I ovenstående kode har vi defineret to arrays src[] og dest[] . Derefter har vi defineret srcIndex og destIndex for at definere referencepositionerne for begge arrays. I det første eksempel kopierer System.arraycopy - metoden elementerne fra kildearrayet src[] , startende ved indeks 2 og slutter ved indeks 3 (fordi len = 2), til destinationsarrayet, startende fra indeks 3. Det udsender derefter det endelige destinationsmatrix efter kopiering af elementerne. I det andet eksempel kopierer metoden System.arraycopy 1 element (fordi len = 1) fra kildearrayetsrc[] , startende ved indeks 4, til destinationsarrayet, startende fra indeks 5, og udsender også det endelige destinationsarray efter kopiering af elementerne.

Konklusion

Ved slutningen af ​​dette indlæg håber vi, at du har gjort dig bekendt med java.lang.System.arraycopy -metoden i Java. Fortsæt med at øve dig for at få en dybere beherskelse af konceptet. Indtil da, fortsæt med at vokse og fortsæt med at skinne!
Kommentarer
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION