"Hej, Amigo! I dag vil vi udforske nogle superinteressante ting: hvordan man erstatter System.in input-stream ."

System.in  er en simpel statisk InputStream- variabel, men du kan ikke blot tildele en ny værdi til den. Men du kan bruge System.setIn() metoden.

Først skal vi oprette en buffer og derefter lægge nogle værdier ind i den. Så pakker vi det ind i en klasse, der ved, hvordan man læser data fra bufferen ved hjælp af InputStream-protokollen.

Sådan ser det ud:

Kode
public static void main(String[] args) throws IOException
{
 //Put data into a string
 StringBuilder sb = new StringBuilder();
 sb.append("Lena").append('\n');
 sb.append("Olya").append('\n');
 sb.append("Anya").append('\n');
 String data = sb.toString();

 //Wrap the string in a ByteArrayInputStream
 InputStream is = new ByteArrayInputStream(data.getBytes());

 //Replace in
 System.setIn(is);

 //Call an ordinary method that doesn't know about our changes
 readAndPrintLine();
}

public static void readAndPrintLine() throws IOException
{
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
 BufferedReader reader = new BufferedReader(isr);

 while (true)
 {
  String line = reader.readLine();
  if (line == null) break;
  System.out.println(line);
 }
 reader.close();
 isr.close();
}

"Bilaabo! Dette er det mest interessante eksempel, jeg har set. Jeg vidste ikke, du kunne gøre det. Tak."

"Du er velkommen, Amigo."