7.1 Variabler i Maven - egenskaber

Ofte stødte på parametre Maven giver dig mulighed for at sætte ind i variabler. Dette er meget nyttigt, når du skal matche parametrene i forskellige dele af pom-filen. For eksempel kan du sætte Java-versionen, biblioteksversioner, stier til visse ressourcer i en variabel.

Til dette er der et særligt afsnit i pom.xml – <properties>, hvor variable er deklareret. Variablens generelle form er som følger:

<variable-name> _ _ _ _meaning< / variable name > _

Eksempel:

<properties>
  <junit.version>5.2</junit.version>
  <project.artifactId>new-app</project.artifactId>
  <maven.compiler.source>1.13</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.15</maven.compiler.target>
</properties>

Der tilgås variabler ved hjælp af en anden syntaks:

$ { variable -name } _

Hvor en sådan kode er skrevet, vil Maven erstatte værdien af ​​variablen.

Eksempel:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>${junit.version}</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
 
<build>
  <finalName>${project.artifactId}</finalName>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>2.3.2</version>
    <configuration>
      <source>${maven.compiler.source}</source>
      <target>${maven.compiler.target}</target>
    </configuration>
  </plugin>
</build>

7.2 Foruddefinerede variabler i Maven

Når du beskriver et projekt i en pom-fil, kan du bruge foruddefinerede variabler. De kan betinget opdeles i flere grupper:

 • Indbyggede projektegenskaber;
 • Projektegenskaber;
 • Indstillinger.

Der er kun to indbyggede projektejendomme:

Ejendom Beskrivelse
${basedir} projekt rodmappe hvorpom.xml
${version} artefakt version; kan bruges ${project.version}eller${pom.version}

Projektegenskaber kan refereres ved hjælp af præfikserne «project»eller «pom». Vi har fire af dem:

Ejendom Beskrivelse
${project.build.directory} «target»projektmappe
${project.build.outputDirectory} «target»compiler bibliotek. Standard«target/classes»
${project.name} navnet på projektet
${project.version} projektversion

Egenskaber settings.xmlkan tilgås ved hjælp af præfikset settings. Navne kan være hvad som helst - de er taget fra settings.xml. Eksempel:

${settings.localRepository} sets the path to the local repository.