CodeGym /وبلاگ جاوا /Random-FA /عبارت Break and Continue در جاوا
John Squirrels
مرحله
San Francisco

عبارت Break and Continue در جاوا

در گروه منتشر شد

جاوا بریک

دستور Break در جاوا بیشتر در دو مورد زیر استفاده می شود.
  1. Break از حلقه خارج می شود و از آن بیرون می پرد (هم برای مدت و هم در حین).
  2. دستور Break از یک case در دستور switch خارج می شود.

نحو


break;

مثال


public class Driver1 {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Testing break statement in while loop
		System.out.println("Test Break statement in While loop");
		int i = 0;
		while (i < 5) {
			if (i == 2) {
				break;
			}
			System.out.println(i++);
		}
	}
}

خروجی

عبارت Test Break در حلقه while 0 1

جاوا ادامه

دستور continue در جاوا معمولا برای موارد زیر استفاده می شود.
  1. از عبارات زیر می گذرد و به تکرار بعدی در حلقه for می رود .
  2. در حالی که حلقه‌ها عبارت‌های زیر را پرش می‌کنند و به دستور شرطی می‌پرند، ادامه دهید.

نحو


continue;

مثال


public class Driver2 {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Testing continue statement in while loop
		System.out.println("Test Continue in While loop");
		int i = 0;
		while (i < 5) {
			if (i == 2) {
				i++;
				continue;
			}
			System.out.println(i++);
		}	
	}
}

خروجی

تست ادامه در حلقه while 0 1 3 4

تفاوت بین ادامه و شکست

تفاوت قابل توجه بین break و continue این است که شکست به یکباره از یک حلقه خارج می شود. هنگامی که دستور break اجرا می شود، حلقه دوباره اجرا نمی شود. با این حال، پس از اجرای دستور continue، خطوط کد زیر فقط برای تکرار فعلی حذف خواهند شد. حلقه دوباره شروع به اجرا می کند.

شکستن و ادامه در حلقه حلقه

Break و Continue هر دو را می توان در یک حلقه while استفاده کرد . بیایید به مثال زیر نگاه کنیم تا درک روشنی داشته باشیم.

مثال


public class Driver {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Testing both break and continue statements side by side
		String [] weekdays = { "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" };

		System.out.println("Test Break statement in While loop");
		System.out.println("\nWorking Days:\n");
		
		int i = 0;
		while (i < weekdays.length ) {
		if (weekdays[i].equals("Saturday") ||  weekdays[i].equals("Sunday")) {

				i++;
				break; 
				// Not any working day will be printed 
				// because the loop breaks on Sunday
				// once the loop breaks it moves out of the loop
			}
			System.out.println(weekdays[i++]);
		}
		
		System.out.println("\nTest Continue statement in While loop");
		System.out.println("\nWorking Days:\n");
		
		int j = 0;
		while (j < weekdays.length ) {
		if (weekdays[i].equals("Saturday") ||  weekdays[i].equals("Sunday")) {

				j++;
				continue;
				// All the working/business days will be printed
				// when the loop encounters Saturday or Sunday
				// it skips that iteration and continues to the next iteration
			}
			System.out.println(weekdays[i++]);
		}	
			
		// A test case for continue statement using for loop
		System.out.println("\nTest Continue in For loop");
		for (int x = 0; x < 5; x++) {
			if (x == 2)
				continue;
			System.out.println(x);
		}
	}
}

خروجی

عبارت Test Break در حلقه while روزهای کاری: تست ادامه بیانیه در حلقه while روزهای کاری: دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه تست ادامه در حلقه For 0 1 3 4

نتیجه

این یک پیاده سازی ساده از break vs continue در جاوا بود. امیدواریم با کمک مثال های بالا بتوانید بفهمید که چه زمانی از چه چیزی استفاده کنید. شما تشویق می شوید برای یادگیری بهتر تمرین کنید. همچنین، ما را در جریان هر گونه بازخورد یا سؤالی که ممکن است داشته باشید، نگه دارید. تا دفعه بعد، به یادگیری ادامه دهید و به رشد خود ادامه دهید.
نظرات
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION