CodeGym /وبلاگ جاوا /Random-FA /برنامه جاوا برای ضرب دو عدد
John Squirrels
مرحله
San Francisco

برنامه جاوا برای ضرب دو عدد

در گروه منتشر شد
عملگرهای ویژه ای برای عملیات حسابی در جاوا وجود دارد و با آنهایی که عموماً در علوم کامپیوتر پذیرفته شده اند تفاوتی ندارند. به طور خاص، عملگر * برای ضرب دو عدد استفاده می شود. جاوا چندین نوع داده اولیه دارد که اعداد را نشان می دهند. آنها از نظر اندازه یا بهتر بگوییم در مقدار حافظه اختصاص داده شده برای آنها و همچنین در اینکه اعداد صحیح (int، بایت، کوتاه، طولانی) یا کسری (دوگانه، شناور) هستند، متفاوت هستند. شما می توانید هر دو از این نوع داده های اولیه را ضرب کنید، همانطور که در ریاضیات، می توانیم هر عددی را با اندازه های مختلف، کسری و غیرکسری با یکدیگر ضرب کنیم.
int a = 5; int b = 10; int c = a*b; دو برابر x = 1.2; دو برابر y = a*x;
بیایید به چند نمونه از ضرب دو عدد در جاوا نگاه کنیم. مثال 1. ضرب دو عدد صحیح
public class MultiplyExample {
  public static void main(String[] args) {
    int a;
    int b;
    int c;
    a = 5;
    b = 58;
    c = a*b; //integer number to keep the result of multiplication
    System.out.println("5*58 = " + c);
  }
}
خروجی این است:
5*58 = 290
در واقع می توانید دو عدد صحیح را به طور صریح و بدون اختصاص مقادیر آنها به یک متغیر ضرب کنید و نتیجه عمل را روی صفحه نمایش دهید یا عدد را در یک متغیر ضرب کنید: مثال 2. ضرب اعداد.
public class MultiplyExample {
  public static void main(String[] args) {
    int a;
    a = 5;
    System.out.println("7*7 = " + 7*7);
    System.out.println("a*5 = " + a*5);
  }
}
و این هم خروجی:
7*7 = 49 a*5 = 25
همچنین می توانید اعداد کسری را در اعداد کسری دیگر یا اعداد کسری را در اعداد صحیح ضرب کنید. توجه داشته باشید که نتیجه حاصل از ضرب کسری در یک عدد صحیح از نوع کسری خواهد بود. برای انجام این نوع ضرب، جاوا یک نوع عدد صحیح اولیه مثلا int را به نوع عدد کسری که با آن ضرب می‌شود (مثلاً دو برابر) می‌فرستد و نتیجه نیز دو برابر می‌شود.
public class MultiplyExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    double x = 15.7;
    double y = 2.1;
    int a = 3;
    double z = x*y;
    double b = a*x;
    //if you try something like int s = a*x; your program won't run, it's a mistake.
    System.out.println(x + "*" + y + " = " + z);
    System.out.println(a + "*" + x + " = " + b);
  }
}
ضرب یک عمل بسیار ساده است، اما باید با دقت از آن استفاده کرد. به عنوان مثال، شما می توانید یک نوع نتیجه ضرب را اختصاص دهید که خیلی کوتاه است و نتیجه به سادگی در این متغیر قرار نمی گیرد. بیایید متغیر short را برابر با 32767 در نظر بگیریم. این مقدار حد بالایی برای متغیری از این نوع است (عدد 32768 دیگر نمی تواند کوتاه باشد، زیرا در 2 بایت اختصاص داده شده برای این نوع داده نمی گنجد). بیایید یک مثال را در نظر بگیریم:
public class MultiplyExample3 {
  public static void main(String[] args) {
    short myShort1 = 32767;
    short myShort2 = 2;
    short myShort3 = myShort1*myShort2;
  }
}
یک IDE مدرن، مانند IDEA، زیر خطی که متغیر myShort3 در آن به رنگ قرمز تعریف شده است، خط می کشد ، اما اگر برنامه را اجرا کنیم، با پیغام خطای زیر مواجه می شویم:
خطا:(5، 34) جاوا: انواع ناسازگار: تبدیل احتمالی با ضرر از int به short
بنابراین وقتی برنامه خود را می نویسید، سعی کنید به این فکر کنید که آیا این یا آن نوع داده برای شما کافی است یا خیر. در مورد مثال بالا، int مناسب است. همچنین می‌توانید یک برنامه عمومی‌تر با ورودی دو عدد کاربر بنویسید:
import java.util.Scanner;

public class MultiplyExample3 {

    public static void main(String[] args) {

      Scanner scanner = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Enter first number = ");
      double myDouble1 = scanner.nextDouble();
      System.out.print("Enter second number = ");
      double myDouble2 = scanner.nextDouble();
      scanner.close();

      double result = myDouble1*myDouble2;

      // Displaying the multiplication result
      System.out.println(myDouble1 + "*" + myDouble2 + " = " + result);
    }
  }
در اینجا نتیجه است:
عدد اول را وارد کنید = 5 عدد دوم را وارد کنید = 12 5.0*12.0 = 60.0
نظرات
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION