CodeGym /وبلاگ جاوا /Random-FA /فرمت رشته جاوا ()
John Squirrels
مرحله
San Francisco

فرمت رشته جاوا ()

در گروه منتشر شد

روش جاوا string.format() چیست؟

متد فرمت رشته جاوا () برای قالب بندی رشته ها، اعداد صحیح، مقادیر اعشاری و غیره با استفاده از مشخص کننده های فرمت مختلف استفاده می شود. این متد رشته فرمت شده را با استفاده از محل داده شده، فرمت کننده مشخص شده و آرگومان ها برمی گرداند. اگر محلی ارائه نشده باشد، از محلی پیش فرض برای قالب بندی رشته ها استفاده می کند. string.format () متد استاتیک کلاس جاوا String است . فرمت رشته جاوا () - 1نحو دو نوع روش رشته فرمت() وجود دارد . یکی با محلی ارائه شده و دیگری بدون آن، که از محلی پیش فرض استفاده می کند.
public static String format(Locale loc, String format, Object… args)
public static String format(String format, Object… args)
مولفه های
 1. مقدار محلی که در متد ()format اعمال خواهد شد .
 2. تعیین فرمت رشته خروجی
 3. تعداد آرگومان های رشته فرمت از 0 تا چندین متغیر است.
برمی‌گرداند : همیشه رشته قالب‌بندی‌شده را مطابق با منطقه بازمی‌گرداند. Exceptions متد format () 2 استثنا را برمی گرداند.
 1. NullPointerException ، اگر قالب null باشد، NullPointerException پرتاب می شود.
 2. IllegalFormatException ، اگر قالب مشخص شده غیرقانونی باشد، یا آرگومان های کافی ارائه نشده باشد، این استثنا پرتاب می شود.

تعیین کننده های قالب

بیایید به برخی از مشخص کننده های رایج نگاه کنیم.
مشخص کننده شرح
%s، %S یک فرمت کننده رشته
%d یک عدد صحیح اعشاری که فقط برای اعداد صحیح استفاده می شود.
%o یک عدد صحیح هشتگانه که فقط برای اعداد صحیح استفاده می شود.
%f، %F برای اعداد اعشاری، برای اعداد ممیز شناور استفاده می شود.
%x، %X یک عدد صحیح هگزادسیمال که فقط برای اعداد صحیح استفاده می شود.
بیایید با مثال هایی به این مشخص کننده ها نگاه کنیم.

مثال های روش جاوا String.format().

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Integer value
    System.out.println(String.format("%d", 234));
    // String value
    System.out.println(String.format("%s", "format() method"));
    // Float value
    System.out.println(String.format("%f", 99.99));
    // Hexadecimal value
    System.out.println(String.format("%x", 99));
    // Char value
    System.out.println(String.format("%c", 'f'));
    // Octal value
    System.out.println(String.format("%o", 99));
  }
}
خروجی
روش 234 format() 99.990000 63 f 143
مثال
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int n1 = 99;

  // using two different specifiers for formatting the string
  System.out.println(String.format("%s\nhexadecimal: %x", "Result is", n1));
 }
}
خروجی
نتیجه هگزادسیمال است: 63
مثال
// to use Locale
import java.util.Locale;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int number = 9999999;

  // using the default locale if none specified
  System.out.println(String.format("Number: %,d", number););

  // using the GERMAN locale as the first argument
  System.out.println(String.format(Locale.GERMAN, "Number in German: %,d", number));
 }
}
خروجی
شماره: 9,999,999 شماره در آلمانی: 9.999.999

نتیجه

امیدواریم تا کنون متوجه شده باشید که متد فرمت رشته جاوا چیست و چگونه می توان آن را برای مشخص کننده های فرمت های مختلف پیاده سازی کرد تا به نتایج دلخواه برسید. با خیال راحت تمرین کنید و هر زمان که به کمک بیشتری نیاز داشتید برگردید. یادگیری مبارک! برای تقویت آموخته هایتان، پیشنهاد می کنیم یک درس ویدیویی از دوره جاوا ما تماشا کنید
نظرات
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION