abstract class transakcjabankowa {

  private void firstMethodToExecute() {
    System.out.println("Proszę włożyć kartę:");
  }
  private void secondMethodToExecute() {
    System.out.println("Proszę podać pin:");
  }
  private void thirdMethodToExecute() {
    System.out.println("Proszę wybrać kwotę do wypłaty:");
  }
  abstract protected void fourthMethodToExecute();
  abstract protected void fifthMethodToExecute();
  abstract protected void sixthMethodToExecute();

  private void seventhMethodToExecute() {
    System.out.println("Proszę odebrać wybraną kwotę");
  }
  private void eighthMethodToExecute() {
    System.out.println("Dziękujemy za skorzydstanie z naszych usług");
  }

  public void run() {
    this.firstMethodToExecute();
    this.secondMethodToExecute();
    this.thirdMethodToExecute();
    this.fourthMethodToExecute();
    this.fifthMethodToExecute();
    this.sixthMethodToExecute();
    this.seventhMethodToExecute();
    this.eighthMethodToExecute();
  }
}

class BankTranRun extends transakcjabankowa {

  protected void fourthMethodToExecute() {
    System.out.println("Wysyłanie zapytania do serweru banku");
  }

  protected void fifthMethodToExecute() {
    System.out.println("Sprawdzanie stanu konta");
  }
  protected void sixthMethodToExecute() {
    System.out.println("Transakcja możliwa do wykonania saldo dostępne");
  }

  @Override                          // [1]
  public void run() {

    this.firstMethodToExecute();
    this.secondMethodToExecute();
    this.thirdMethodToExecute();
    this.fourthMethodToExecute();
    this.fifthMethodToExecute();
    this.sixthMethodToExecute();
    this.seventhMethodToExecute();
    this.eighthMethodToExecute();


  }
}

class Application {

  public static void main(String args[]) {
    BankTranRun runner = new BankTranRun();

    runner.run();
  }
}