CodeGym /בלוג Java /Random-HE /אופרטורים מספריים ב-Java
John Squirrels
רָמָה
San Francisco

אופרטורים מספריים ב-Java

פורסם בקבוצה
היי! היום נשקול נושא חשוב מאוד, כלומר אופרטורים מספריים ב-Java .
אופרטורים מספריים ב-Java - 1
בתכנות, המספרים נמצאים בכל מקום. אם תחפרו לעומק ותזכרו בתיכון, אולי תזכרו שמחשב מייצג את כל המידע בפורמט מספרי: שילובים של אפסים ואחדים, הידועים גם כקוד בינארי.
אופרטורים מספריים ב-Java - 2
יש הרבה אופרטורים מספריים בתכנות, אז נשתמש בדוגמאות כדי לחקור את החשובים שבהם :) נתחיל מהפשוט ביותר: אופרטורים אריתמטיים . אלו הם האופרטורים הידועים של חיבור ( +), חיסור ( -), כפל ( *) וחילוק ( /).

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = 33;

    System.out.println(x+y);
    System.out.println(x-y);
    System.out.println(x*y);
    System.out.println(x/y);
  }
}
פלט מסוף: 1032 966 32967 30 כבר השתמשת בכל זה. לקבוצה זו, אתה יכול להוסיף לאופרטור השאר או מודולו ( %).

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 33;
    int y = 33%2;
    System.out.println(y);
  }
}
פלט מסוף: 1 בדוגמה זו, אנו מחלקים 33 ב-2. זה מניב 16, עם "זנב" נוסף (אחד) שאינו מתחלק ב-2. "זנב" זה הוא תוצאה של פעולת "השאר מחלוקה". Java גם מיישמת אופרטורים של השוואה/יחסים (בדיוק כמו במתמטיקה). הם בטח מוכרים לך גם מבית הספר:
 • שווה ל ( ==)
 • גדול מ ( >)
 • פחות מ ( <)
 • גדול מ או שווה ל ( >=)
 • פחות מ או שווה ל ( <=)
 • לא שווה ( !=)
כאן כדאי לשים לב לנקודה חשובה אחת שגורמת להרבה מתחילים לעשות טעויות. האופרטור "שווה" כתוב ==, לא =. ב-Java, single =הוא אופרטור ההקצאה , המשמש כאשר למשתנה מוקצה מספר, מחרוזת או ערך של משתנה אחר.
אופרטורים מספריים ב-Java - 3

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 33;
    int y = 999;
    System.out.println(x=y);// We expect false to be displayed
  }
}
פלט קונסולה: 999 אופס! זו כמובן לא התוצאה שציפינו לה. זה סוג נתונים אחר לגמרי: ציפינו לראות ערך בוליאני , אבל קיבלנו מספר. הכל בגלל שהשתמשנו באופרטור הקצאה בסוגריים במקום בהשוואה . x=y הערך של y(999) הוקצה למשתנה xולאחר מכן הצגנו את הערך של x. הנה הדרך הנכונה לעשות זאת:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 33;
    int y = 999;
    System.out.println(x==y);
  }
}
פלט מסוף: false כעת השווינו את שני המספרים כראוי! :) הנה תכונה נוספת של אופרטור ההקצאה ( =): ניתן "לשרשר" אותו יחד:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = 33;
    int z = 256;

    x = y = z;
    System.out.println(x);
  }
}
פלט מסוף: 256 זכור שההקצאה היא מימין לשמאל . ביטוי זה ( x = y = z) יבוצע בשלבים:
 • y = z, זה,y = 256
 • x = y, זה,x = 256

מפעילים אונריים.

הם נקראים " unary " מהמילה " uno ", שפירושה " אחד ". הם קיבלו את השם הזה מכיוון שבניגוד למפעילים הקודמים, הם פועלים על מספר בודד, לא על כמה. אלו כוללים:
 • מינוס לא נורמלי. זה הופך את סימן המספר.


public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;

    // Change the sign for the first time
    x = -x;
    System.out.println(x);

    // Change the sign for the second time
    x= -x;
    System.out.println(x);
  }
}
פלט קונסולה: -999 999 השתמשנו באופרטור מינוס האנרי פעמיים. כתוצאה מכך, המספר שלנו היה תחילה שלילי, ולאחר מכן הוא חזר להיות חיובי!
 • הגדלה (++) והקטנה (--)
המפעיל ++מגדיל מספר באחד, והמפעיל --מקטין מספר באותה כמות.

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    x++;
    System.out.println(x);

    x--;
    System.out.println(x);
  }
}
פלט מסוף: 1000 999 סימון זה עשוי להיות מוכר לך אם שמעתם על שפת C++. יוצריו השתמשו בשם המעניין הזה כדי להעביר את הרעיון ש"C++ היא הרחבה של שפת C" גרסה משופרת פופולרית של Notepad נקראת Notepad++ הנה נקודה חשובה. ישנם שני סוגים של אופרטורים לתוספת והפחתה : postfix וקידומת . - postfix - prefix מה ההבדל המהותי בין הצבת הפלוסים/מינוסים לפני או אחרי המספר? נראה בדוגמה הבאה: x++++x

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = x++;
    System.out.println(y);
  }
}
פלט קונסולה: 999 משהו לא בסדר! רצינו להגדיל xב-1 ולהקצות את הערך החדש למשתנה y. במילים אחרות, y צריך להיות 1000. אבל במקום זאת נקבל משהו אחר: 999. נראה כאילו x לא הוגדל ושהאופרטור ההגדלה לא עבד? אבל זה כן עבד. כדי לשכנע את עצמך, נסה להציג xבסוף :)

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = x++;
    System.out.println(y);
    System.out.println(x);
  }
}
פלט מסוף: 999 1000 למעשה, זו בדיוק הסיבה שהפעולה הזו נקראת postfix: היא מבוצעת אחרי הביטוי הראשי. זה אומר, במקרה שלנו: int y = x++; y = xמתבצע קודם (והמשתנה yיאתחל לערך של x), ורק לאחר מכן יתבצע x++מה אם זו לא ההתנהגות שאנחנו רוצים? אז אנחנו צריכים להשתמש בסימון קידומת :

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = ++x;
    System.out.println(y);
  }
}
במקרה זה, ++xמעובד תחילה ורק לאחר מכן הוא y = x; יצא לפועל. עליך להקדיש את ההבדל הזה לזיכרון מיד כדי להימנע מטעויות בתוכנית אמיתית שבה שימוש בקידומת postfix יכול להפוך הכל על הפוך :)

מפעילי מתחם

בנוסף, בג'אווה יש מה שנקרא אופרטורים מורכבים. הם משלבים שני אופרטורים:
 • מְשִׁימָה
 • אופרטורים אריתמטיים
אלו כוללים:
 • +=
 • -=
 • *=
 • /=
 • %=
הבה נשקול דוגמה:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = 33;

    x += y;
    System.out.println(x);
  }
}
פלט מסוף: 1032 x += y פירושו x = x + y. שני הסמלים משמשים ברציפות למען הקיצור. השילובים -=, *=, /=ועובדים %=בצורה דומה.

פעולות לוגיות

בנוסף לאופרטורים מספריים, ל-Java יש גם פעולות הכוללות ערכים בוליאניים ( true and false ). פעולות אלו מבוצעות באמצעות אופרטורים לוגיים
 • !- הגיוני לא . זה הופך את הערך של בוליאני

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    boolean x = true;
    System.out.println(!x);
  }
}
פלט מסוף: שקר
 • &&- AND הגיוני . הוא מחזיר אמת רק אם שני האופרנדים נכונים.

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    System.out.println(100 > 10 && 100 > 200);
    System.out.println(100 > 50 && 100 >= 100);
  }
}
פלט מסוף: false true התוצאה של הפעולה הראשונה היא false, מכיוון שאחד מהאופרנדים הוא false, כלומר 100 > 200. כדי להחזיר אמת, &&האופרטור דורש ששני האופרנדים יהיו אמיתיים (כפי שקורה בשורה השנייה).
 • ||- OR הגיוני . הוא מחזיר אמת כאשר לפחות אחד מהאופרנדים הוא אמת.
כאשר אנו משתמשים באופרטור זה, הדוגמה הקודמת שלנו מייצרת תוצאה שונה:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    System.out.println(100 > 10 || 100 > 200);
  }
}
פלט מסוף: true הביטוי 100 > 200עדיין לא נכון, אבל עבור האופרטור OR זה מספיק לחלוטין שהחלק הראשון ( 100 > 10) יהיה נכון.
הערות
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION