Baśka, zmienne i typy danych https://codegym.cc/pl/quests/lectures/pl.questsyntax.level00.lecture04 Błędne wyjaśnienie które zaznaczyłem w załączniku napisano w w/w kursie np. int x = 1; wyjaśniono to jako „ x równa się 1„ wyjaśniam że to jest błąd - powinno być to opisane jako np.: że do zmiennej x została przypisana wartość 1 itp. ponieważ operator „=„ jest operatorem przypisania a operator równa się w Java to jest „==„ Pozdrawiam