CodeGym /Java blog /Véletlen /Hogyan lehet objektumokat cserélni Java-ban?
John Squirrels
Szint
San Francisco

Hogyan lehet objektumokat cserélni Java-ban?

Megjelent a csoportban
Az objektumok cseréje a programozás egyik legnépszerűbb művelete. Rendezésnél különösen hasznos. A csere során két változó cseréli ki az értékeit. Ebből a cikkből megtudjuk, hogyan cserélhetünk objektumokat Java nyelven két különböző esetben. Az egyik független objektumok cseréje, a másik pedig két objektum felcserélése egy listában vagy egy tömbben. Először vizsgáljuk meg a független objektumok felcserélését.Hogyan lehet objektumokat cserélni Java-ban? - 1

Az objektumok cseréje eltér a primitív adattípusok cseréjétől

A primitív értékek felcserélésére használt egyik általános módszer az időbeli változó használata. Tudja azonban, hogy a Java a „Pass by Value” funkciót használja, amikor paramétereket ad át egy metódusnak. Ezért az objektumok cseréje nem úgy működik, ahogyan ezzel a módszerrel várta. A következő példa megmutatja.

public class ObjectSwapper {
  public static void main(String[] args) {
    InnerClass obj1 = new InnerClass(12345);
    InnerClass obj2 = new InnerClass(11111);
    swap(obj1, obj2);
    System.out.println("Obj1 ID value : " + obj1.id + "\n" + "Obj2 ID value : " + obj2.id);
  }
  static void swap(InnerClass x, InnerClass y) {
    InnerClass temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
  }
  static class InnerClass {
    public int id;
    public InnerClass(int Id) {
      this.id = Id;
    }
  }
}
A kimenet: Hogyan lehet objektumokat cserélni Java-ban? - 2Nem volt csere! Amikor meghívjuk a swap metódust és átadjuk az objektumokat, akkor átadjuk az objektum másolatát, az összes tulajdonságértékkel együtt. Ez az oka annak, hogy „érték szerinti átadásnak” nevezik. A swap metódus valójában csak az eredeti objektum másolatára ható objektumokat cseréli fel. Így az eredeti tárgyak változatlanok maradnak. Erre az lenne a megoldás, ha egy wrapper osztályt használnánk a két objektum burkolására.

Objektumok cseréje egy burkoló osztállyal


public class ObjectSwapper {
  public static void main(String[] args) {
 
    InnerClass obj1 = new InnerClass(12345);
    InnerClass obj2 = new InnerClass(11111);
    objectWrapper wrapperObj1 = new objectWrapper(obj1);
    objectWrapper wrapperObj2 = new objectWrapper(obj2);
    // Values before swapping
    System.out.println("WrapperObj1 InncerClass ID value : " + wrapperObj1.innerObject.id + "\n" + "WrapperObj2 InncerClass ID value : "
        + wrapperObj2.innerObject.id + "\n");
    
    swap(wrapperObj1, wrapperObj2);
    
    // Values after swapping
    System.out.println("WrapperObj1 InncerClass ID value : " + wrapperObj1.innerObject.id + "\n" + "WrapperObj2 InncerClass ID value : "
        + wrapperObj2.innerObject.id);
  }
 
    static void swap(objectWrapper wrapperObj1, objectWrapper wrapperObj2) {
    InnerClass temp;
    temp = wrapperObj1.innerObject;
    wrapperObj1.innerObject = wrapperObj2.innerObject;
    wrapperObj2.innerObject = temp;
  }
 
  static class InnerClass {
    public int id;
    public InnerClass(int Id) {
      id = Id;
    }
  }
 
  static class objectWrapper {
    InnerClass innerObject;
    public objectWrapper(InnerClass objInnner) {
      this.innerObject = objInnner;
    }
  }
}
Itt egy wrapper osztályt használtunk, amelynek van egy olyan tulajdonsága, hogy milyen típusú objektumokat kell cserélnünk. Egy egyszerű swap metódus használatával felcseréli a wrapper osztály objektumok InnerClass objektumainak tartalmát. A felcserélt InnerClass objektumok további megvalósításához ennek megfelelően használhatjuk a wrapperObj1.xyz és a wrapperObj2.xyz fájlokat. A kimenet:Hogyan lehet objektumokat cserélni Java-ban? - 3

A Java beépített swap() metódusa

A Java Collections Framework osztályaiban van egy beépített metódus az elemek cseréjére , swap() néven . A java.util egy segédprogramosztály, amely statikus metódusokat tartalmaz, amelyek olyan elemeken működhetnek, mint a Listák a Gyűjtemény felületéről. A swap módszer használata sokkal egyszerűbb, mint a korábban tárgyalt példa. A swap() metódus egy statikus metódus, ezért a Collections.swap() osztálynévvel hívja meg . A swap() metódus visszatérési típusa érvénytelen, így nem ad vissza semmit. Három argumentumot kell átadnia a swap() metódusnak. Ellenőrizze az alábbi megjegyzést.

swap(List<?> list, int a, int b)
Paraméterek:
 • lista — a lista azokat az elemeket tartalmazza, amelyeket felcserélünk.
 • a — cserélni kívánt elem indexe .
 • b — egy másik cserélni kívánt elem indexe .
Vegye figyelembe, hogy ez a módszer egy IndexOutOfBoundsException kivételt dob, ha a vagy a b a lista méretének tartományán kívül esik. A lista maximális indexe eggyel kisebb, mint a lista mérete. Az ennél nagyobb indexértékek az IndexOutOfBoundsException kivetítését okozzák. Az alábbiakban látható egy példa arra, hogyan kell használni a swap metódust egy ArrayList-en.

swap() metódus egy ArrayList-en


import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
public class ArrayListSwapper {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      List fruits = new ArrayList();
      fruits.add("Mango");
      fruits.add("Papaya");
      fruits.add("Apple");
      fruits.add("Orange");
      fruits.add("Watermelon");
      fruits.add("Bael");
      System.out.println("Before swapping : " + fruits);
     //using Collection.swap() method
      Collections.swap(fruits, 2, 5);
      System.out.println("After swapping : " + fruits);
    } catch (IndexOutOfBoundsException e) {
      System.out.println("Index Out of Bound Exception thrown : " + e);
    }
  }
}
A gyümölcsök ArrayListája hat elemet tartalmaz. A 2. és 5. elemet a swap() függvény segítségével felcseréljük . A legjobb gyakorlat az, ha a swap() metódust egy try-catch blokkba írjuk, mivel az IndexOutOfBoundsException kivételt dobhat futás közben. A kimenet: Hogyan lehet objektumokat cserélni Java-ban? - 4Ha '2' és '8' indexet adunk meg, az alkalmazás kivételt dob, mivel a lista mérete hat.

Collections.swap(fruits, 2, 8);
A kimenet a következő lesz:Hogyan lehet objektumokat cserélni Java-ban? - 5

Következtetés

Ebben az oktatóanyagban néhány Java-ban használt cseretechnikát tárgyaltunk. Az egyik wrapper osztályt használ, a másik pedig Collection.swap() metódust. Fontos megjegyezni, hogy a kivételkezelést a swap() függvény használatakor kell elvégezni , mivel az futásidejű kivételt dob.
Hozzászólások
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION