7.1 A web.xml általános sémája

A web.xml fájl az alkalmazás konfigurációs adatait tárolja. Ennek nem kötelező része, de igen széles körben használják webalkalmazások konfigurálására.

Ennek a fájlnak a WEB-INF mappában kell lennie . Amikor a Tomcat elindul, beolvassa a tartalmát, és a benne lévő konfigurációt használja. Ha a fájl hibákat tartalmaz, akkor a Tomcat is hibát jelenít meg.

Példa web.xml:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
 http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd" version="4.0">
 
 <servlet>
    <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
    <servlet-class>HelloServlet</servlet-class>
  </servlet>
  
 <servlet-mapping>
   <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
   <url-pattern>/welcome</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 
 <welcome-file-list>
   <welcome-file>index.html</welcome-file>
 </welcome-file-list>
 
</web-app>

"HelloWorld"A szervlet nevének és a szervlet osztályának leképezése itt zölddel van írva"HelloServlet" . A szervlet nevének és az URL-darabnak a leképezése kékkel van írva"HelloWorld""http://localhost/welcome" . Így itt azt írja, hogy a /welcome elérési út elérésekor meg kell hívni a servletet HelloServlet.class.

A piros szín azt a fájlt jelöli, amelyet kérésre meg kell adni http://localhost/- ez az úgynevezett üdvözlő oldal . Ha a felhasználó egyszerűen beírja a böngészőbe a webalkalmazásunk gyökerének megfelelő nevet, akkor a tartalom index.html.

7.2 szervlet, szervlet-leképezés

Egy servlet különböző URL-eken képes kiszolgálni a kéréseket, ezért a web-xml-ben a szervlet és az URL-ekhez való hozzárendelése külön van írva. Először is leírjuk a servleteket, mindegyiknek egyedi karakterláncnevet adva, majd megadjuk, hogy az egyes szervletek milyen URL-hez legyenek leképezve.

Példa web.xml:<web-app>
 
 <servlet>
  <servlet-name>remoting</servlet-name>
  <servlet-class>com.codegym.RemotingServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>remoting</servlet-name>
  <url-pattern>/remoting/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 
 <servlet>
  <servlet-name>restapi</servlet-name>
  <servlet-class>com.codegym.RestApiServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>2</load-on-startup>
 </servlet>
 
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>restapi</servlet-name>
  <url-pattern>/api/*</url-pattern>
 </servlet-mapping> 
 
</web-app>

Ebben a példában két szervlet van deklarálva, és mindegyik más-más URL-sablonra van leképezve. A szervlet RemotingServletminden olyan kérést kiszolgál, amely a címre érkezik/remoting/* . A szervlet RestApiServletminden olyan kérést kiszolgál, amely a címre érkezik/api/* . A szervletek betöltési sorrendje is van – a load-on-startup paraméter.

7.3 Szervlet-beállítások

A web.xml segítségével a paraméterek átadhatók a servletnek az inicializálása során, ezek a felületen keresztül lesznek elérhetők ServletConfig. A teljes webalkalmazáshoz is beállíthatunk paramétereket, ezek a következőn keresztül lesznek elérhetők ServletContext.

Példa web.xml:<web-app>
 <context-param>
   <description>Server production mode</description>
   <param-name>productionMode</param-name>
   <param-value>false</param-value>
 </context-param>
 
 <context-param>
   <param-name>appPropertiesConfig</param-name>
   <param-value>
    classpath:local-app.properties
    classpath:web-app.properties
   </param-value>
 </context-param>
 
 <servlet>
   <servlet-name>mainservlet</servlet-name>
   <servlet-class>com.codegym.ApplicationServlet</servlet-class>
   <init-param>
    <param-name>application</param-name>
    <param-value>com.codegym.App</param-value>
   </init-param>
   <init-param>
    <param-name>widgetset</param-name>
    <param-value>com.codegym.WidgetSet</param-value>
   </init-param>
   <init-param>
    <param-name>ui</param-name>
    <param-value>com.codegym.AppUI</param-value>
   </init-param>
 </servlet>
</web-app>

A zölddel kiemelt kódban állítjuk be a paramétereketServletContext . Ebből kettő van:

 • productionModehamis értékkel
 • appPropertiesConfigkét karakterlánc tömbjével:
  • classpath:local-app.properties
  • classpath:web-app.properties

A servlet paraméterei kék színnel vannak jelölveApplicationServlet , a következőn keresztül lesznek elérhetők ServletConfig:

 • applicationértékkel com.codegym.App
 • widgetsetcom.codegym.WidgetSet értékkel
 • uicom.codegym.AppUI értékkel

7.4 szűrő, szűrő-leképezés

A webalkalmazás speciális utility servlets - filters. Különféle szolgáltatási feladatokat látnak el: hívások átirányítása, jogosultság ellenőrzése stb.

Példa web.xml:<web-app>
 
 <servlet>
   <servlet-name>remoting</servlet-name>
   <servlet-class>RemotingServlet</servlet-class>
   <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 
 <servlet-mapping>
   <servlet-name>remoting </servlet-name>
   <url-pattern>/remoting/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 
 <filter>
   <filter-name>total_filter</filter-name>
   <filter-class>com.javrush.TotalFilter</filter-class>
 </filter>
 
 <filter-mapping>
   <filter-name>total_filter</filter-name>
   <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>
 
</web-app>

Mielőtt a kérés elérné a szervletet RemotingServlet, a szűrő feldolgozza azt TotalFiler. Ez a szűrő úgy van beállítva, hogy elfogja a webalkalmazásunkhoz érkező összes kérést . Erre egyértelműen utal az URL-sablon, amelyhez hozzá van rendelve: /*.

A servletekről és a szűrőkről a következő előadásokban olvashat bővebben.