"हाय, नीरज! तू आज पुरेसे काम केले आहेस असे दिसतेय. थोडा वेळ मजा करायची का?"

"आठवतेय तुला आम्ही सांगितले होते स्वप्नाचा प्रत्येक व्हिडीओ पाहिल्यावर तुला डार्क मॅटर मिळेल? तुला व्हिडीओ अगदी शेवटपर्यंत पाहायचा आहे, हे फक्त विसरू नकोस."

"हो, धन्यवाद. माझ्या लक्षात आहे. मी ते मिळवेन."