मी पुन्हा 15 वर्षांचा झालो!

  • 1
  • लॉक केलेले
तुझ्यासमोर दुसऱ्या कोणाचातरी कोड आहे. तो गूढ आहे आणि चुकीचा आहे. पण प्रोग्रॅमिंगची ताकद तुझ्या हातात एकवटली आहे. तू सगळे काही बदलू शकतोस, आणि अगदी कम्पायलरसुद्धा तुला या कामात मदत करेल. नाजूक संतुलन आणि शांतता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी तुला काय करावे लागेल? प्रोग्रॅम अशाप्रकारे बदल की व्हेरीएबल age चे मूल्य 15 होईल.
तुम्ही ही टास्क पूर्ण करू शकत नाही, कारण तुम्ही साईन इन केलेले नाही.
टिप्पण्या
  • लोकप्रिय
  • नवीन
  • जुने
टिप्पणी करण्यासाठी तुम्ही साईन इन केलेले असणे आवश्यक आहे
या पानावर अजून कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत