CodeGym/Blog Java/rawak/Kaedah utama Java
John Squirrels
Tahap
San Francisco

Kaedah utama Java

Diterbitkan dalam kumpulan

Apakah Kaedah Java main()?

Kaedah java main() ialah titik awal Java Virtual Machine (JVM). Ia digunakan untuk memulakan pelaksanaan program Java. Kaedah main() mungkin merupakan kaedah pertama yang akan anda pelajari apabila anda memulakan pengaturcaraan Java kerana ia merupakan bahagian penting dalam pelaksanaan mana-mana program Java. Sintaks umum kaedah utama adalah seperti berikut.
public static void main(String[] args){
	// some code here in the main() method
}

Contoh

class NewYear {
  public static void main(String... newyearargs) // main() method
 {
    System.out.println("Happy New Year 2023");
  }
}
PS Anda boleh menukar bahagian "args" sintaks kaedah utama dan namakannya sendiri seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Terdapat juga cara alternatif untuk menulis bahagian “String[]” daripada kaedah utama sebagai “String… args”.

Pengubah Kaedah utama().

Kaedah tandatangan untuk menulis fungsi utama terdiri daripada tiga pengubah suai utama:

awam

Pengubah suai ini popular dengan nama penentu akses. Seperti namanya, pengubah suai ini memberikan akses kepada Mesin Maya Java (JVM) untuk pelaksanaan program. Untuk memberikan akses kepada JVM, seseorang harus menggunakan awam semasa menulis kod untuk membenarkan Java Runtime Environment (JRE) mengakses dan melaksanakan kaedah tersebut.

Contoh

public class NewYear{

//using main function
	static void main(String... newyearargs){ // defining main() method here

		System.out.println("Happy New Year");

	}
}
Ralat berikut berlaku apabila anda menyusun dan menjalankan program kerana kaedah utama bukan awam dan JRE tidak dapat menemuinya.
Ralat: Kaedah utama tidak ditemui dalam kelas NewYear, sila takrifkan kaedah `utama` sebagai: public static void main(String[] args) atau kelas aplikasi JavaFX mesti melanjutkan javafx.application.Application

statik

Tiada objek kelas wujud apabila program Java bermula. Kaedah utama mestilah statik agar JVM memuatkan kelas ke dalam memori dan kemudian memanggil fungsi utama tanpa menjana contoh kelas terlebih dahulu.
public class NewYear{
	public void main(String... newyearargs){ // defining main() method here

		System.out.println("Happy New Year");

	}
}
Ralat berikut berlaku apabila anda menyusun dan menjalankan program kerana kaedah utama tidak statik.

Pengeluaran

Ralat: Kaedah utama tidak statik dalam kelas NewYear, sila takrifkan kaedah `utama` sebagai: public static void main(String[] args)

batal

Jenis pulangan mesti disediakan oleh setiap fungsi Java. Apabila ia tidak mengembalikan apa-apa, jenis pulangan fungsi utama Java adalah void . Aplikasi Java selesai apabila kaedah utama selesai, oleh itu tidak ada keperluan untuk objek yang dikembalikan. Fungsi utama dalam contoh kod berikut cuba mengembalikan sesuatu apabila jenis pulangan adalah tidak sah :
public class NewYear{

	public static void main(String... newyearargs){ // defining main() method here
		return 0;
	}
}
Ralat berikut berlaku apabila anda menyusun dan menjalankan program kerana kaedah utama adalah tidak sah dan tidak mengembalikan apa-apa.

Pengeluaran

NewYear.java:5: ralat: jenis tidak serasi: nilai pulangan tidak dijangka pulangan 0; ^ 1 ralat

utama

Ia ialah tandatangan lalai yang dipratentukan dalam JVM. JVM memanggil kaedah ini untuk melaksanakan program baris demi baris dan menamatkan pelaksanaan selepas kaedah ini selesai. Kami juga boleh memanggil kaedah main() beberapa kali. Berikut ialah ilustrasi fungsi utama :
public class NewYear{

	public static void newMain(String... newyearargs){

		System.out.println("Happy New Year");
	}
}
Ralat berikut berlaku apabila anda menyusun dan menjalankan program kerana kaedah utama tidak dinamakan dengan betul.

Pengeluaran

Ralat: Kaedah utama tidak ditemui dalam kelas NewYear, sila takrifkan kaedah `utama` sebagai: public static void main(String[] args) atau kelas aplikasi JavaFX mesti melanjutkan javafx.application.Application

Rentetan[] args

Fungsi utama dalam Java mengambil tatasusunan String tunggal sebagai input. Rentetan tatasusunan ialah hujah baris arahan. Pada masa jalan, pengguna boleh menggunakan argumen baris arahan untuk mempengaruhi operasi program atau untuk menghantar data ke program. Contoh berikut menunjukkan ilustrasi untuk mencetak argumen baris arahan.
public class NewYear{

	public static void main(String... newyearargs){ // main() function goes here

  	for(String s : newyearargs){
		System.out.println(s);
  	}
  }
}
Jalankan atur cara dengan beberapa hujah dan anda akan melihat hujah akan dicetak dalam konsol apabila anda menyusun atur cara.

Pengeluaran

2 0 2 3 Selamat Tahun Baru

Kesimpulan

Artikel ini adalah mengenai fungsi/kaedah utama Java . Dalam artikel ini, kami telah membincangkan kebanyakan asas kaedah main() .
Komen
 • Popular
 • Baru
 • Tua
Anda mesti log masuk untuk meninggalkan ulasan
Halaman ini tidak mempunyai sebarang ulasan lagi