CodeGym/Blog Java/rawak/Format Java String()
John Squirrels
Tahap
San Francisco

Format Java String()

Diterbitkan dalam kumpulan

Apakah Kaedah Java string.format()?

Kaedah Java string format() digunakan untuk memformat rentetan, integer, nilai perpuluhan dan sebagainya, dengan menggunakan penentu format yang berbeza. Kaedah ini mengembalikan rentetan yang diformat menggunakan tempat yang diberikan, pemformat yang ditentukan dan argumen. Jika tiada locale disediakan maka ia menggunakan locale lalai untuk memformat rentetan. String.format () ialah kaedah statik kelas String Java . Format Java String() - 1Sintaks Terdapat dua jenis kaedah format rentetan() . Satu dengan tempat yang disediakan dan satu lagi tanpanya, yang menggunakan tempattempat lalai.
public static String format(Locale loc, String format, Object… args)
public static String format(String format, Object… args)
Parameter
 1. Nilai tempat yang akan digunakan pada kaedah format() .
 2. Menentukan format rentetan output.
 3. Bilangan argumen untuk rentetan format berjulat dari 0 hingga banyak.
Mengembalikan Ia sentiasa mengembalikan rentetan yang diformat mengikut tempat. Pengecualian Kaedah format () mengembalikan 2 pengecualian.
 1. NullPointerException , jika formatnya batal maka NullPointerException dibuang.
 2. IllegalFormatException , jika format yang ditentukan adalah menyalahi undang-undang, atau argumen tidak mencukupi disediakan maka pengecualian ini dibuang.

Penentu Format

Mari lihat beberapa penentu yang biasa digunakan.
Penentu Penerangan
%s, %S Pemformat rentetan.
%d Integer perpuluhan, digunakan untuk integer sahaja.
%o Integer oktal, digunakan untuk integer sahaja.
%f, %F Untuk nombor perpuluhan, digunakan untuk nombor titik terapung.
%x, %X Integer heksadesimal, digunakan untuk integer sahaja.
Mari lihat penentu ini dengan contoh.

Contoh Kaedah Java String.format().

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Integer value
    System.out.println(String.format("%d", 234));
    // String value
    System.out.println(String.format("%s", "format() method"));
    // Float value
    System.out.println(String.format("%f", 99.99));
    // Hexadecimal value
    System.out.println(String.format("%x", 99));
    // Char value
    System.out.println(String.format("%c", 'f'));
    // Octal value
    System.out.println(String.format("%o", 99));
  }
}
Pengeluaran
234 kaedah format() 99.990000 63 f 143
Contoh
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int n1 = 99;

  // using two different specifiers for formatting the string
  System.out.println(String.format("%s\nhexadecimal: %x", "Result is", n1));
 }
}
Pengeluaran
Keputusan ialah perenambelasan: 63
Contoh
// to use Locale
import java.util.Locale;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int number = 9999999;

  // using the default locale if none specified
  System.out.println(String.format("Number: %,d", number););

  // using the GERMAN locale as the first argument
  System.out.println(String.format(Locale.GERMAN, "Number in German: %,d", number));
 }
}
Pengeluaran
Nombor: 9,999,999 Nombor dalam bahasa Jerman: 9.999.999

Kesimpulan

Kami berharap sekarang anda memahami apakah kaedah Java string format() dan cara melaksanakannya untuk penentu format yang berbeza untuk mendapatkan hasil yang diingini. Jangan ragu untuk berlatih dan kembali apabila anda memerlukan lebih banyak bantuan. Selamat belajar! Untuk mengukuhkan perkara yang anda pelajari, kami cadangkan anda menonton pelajaran video daripada Kursus Java kami
Komen
 • Popular
 • Baru
 • Tua
Anda mesti log masuk untuk meninggalkan ulasan
Halaman ini tidak mempunyai sebarang ulasan lagi