"Hello, Amigo! Anda telah melakukannya dengan baik pada latihan sebelumnya sehingga saya memutuskan untuk mencari sesuatu yang lebih sukar untuk anda."

"Terima kasih, Diego. Awak kawan sejati. Saya tak sangka!!!"