Berlatih mencari dan mendapatkan subrentetan - 1

"Hai, Amigo!"

"Awak takkan percaya. Saya baru selesaikan semua tugasan untuk awak!"

"Sweet! Terima kasih, Diego."

"Tetapi saya tidak akan memberikannya kepada anda. Jadi, anda melakukannya—ia akan menjadikan anda lebih bijak:"