"Hier zijn een paar interessante dingen over echte (fractionele) typen. Laten we beginnen met dit voorbeeld:"

float f = 3 / 5;

"Deze berekening resulteert erin dat f gelijk is aan... nul!"

"Ja, Rishi vertelde me zoiets."

"Oh, deed hij dat? Goed. Herhaling is super handig."

"Er is hier geen fout. De deling omvat twee gehele getallen, dus de rest wordt gewoon genegeerd. Om dit te voorkomen, moet ten minste één van de twee getallen in de deling een breuk zijn."

"Als een van de getallen een breuk is, wordt het tweede getal eerst geconverteerd naar een breuktype en vervolgens wordt de deling uitgevoerd."

"Je kunt dit probleem als volgt oplossen:"

Notatie voor gebroken getallen:
float f = 3.0f / 5.0f;
float f = 3.0f / 5;
float f = 3 / 5.0f;

"Wat als de deling variabelen omvat?"

"Dan doen we dit:"

Converteer een integer-variabele naar een fractionele waarde:
int a = 3, b = 5;
float f = (a * 1.0f) / b;

int a = 3, b = 5;
float f = a / (b * 1.0f);

int a = 3, b = 5;
float f = (a * 1.0f) / (b * 1.0f);

 int a = 3, b = 5;
float f = (float) a / b; 

'Dat ziet er vreemd uit. Is er niet nog een divisieoperatie – iets handiger?'

"Nee. Dit is alles wat er is."

"OK, geen probleem."