CodeGym /Java-blogg /Tilfeldig /Hvordan erstatte et element i Java ArrayList
John Squirrels
Nivå
San Francisco

Hvordan erstatte et element i Java ArrayList

Publisert i gruppen
Enkle arrays i Java tilbyr ingen metode for å oppdatere eller erstatte et element. Likevel i ArrayList er erstatte ganske praktisk å implementere ved å bruke den angitte metoden.

Metodehode


arrayList.set(int index, dataType arrayListElement);

Parametere

Metoden tar 2 parametere.
  1. int index — Den første er indeksen til elementet i ArrayList .

  2. dataType arrayListElement — Den andre parameteren er dataene som skal erstattes med den spesifiserte indeksen.

Returtype

Metoden returnerer det samme ArrayList- elementet som nettopp er erstattet.

Eksempel 1 - Erstatt element ved å bruke set()-metoden


import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class DriverClass {

	public static void main(String[] args) {

		List <String> weekDays = new ArrayList<>();
		weekDays.add("Monday");
		weekDays.add("Monday");
		weekDays.add("Wednesday");
		weekDays.add("Thursday");
		weekDays.add("Friday");
		weekDays.add("Saturday");
		weekDays.add("Sunday");
		
		System.out.println("Week Days (original) : " + weekDays + "\n");
		
		String replacingText = "Tuesday";
		String replacedText = weekDays.set(1, replacingText);
		
		System.out.println("Replacing Text:  " + replacingText);
		System.out.println("Replaced Text:  " + replacedText + "\n");
		System.out.println("Week Days (updated) :  " + weekDays);
	}
}

Produksjon

Ukedager (original): [mandag, mandag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag] Erstatter tekst: tirsdag Erstattet tekst: mandag ukedager (oppdatert) : [mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag]

Forklaring

I utdraget ovenfor er ukedager opprinnelig lagt til i en matriseliste. Mandag legges imidlertid til to ganger og tirsdag mangler. Så vi erstatter den innen tirsdag ved den første indeksen. Dette gjøres ved å bruke set()- metoden. Hvor indeks "1" og erstattende tekst dvs. "tirsdag" er bestått. Senere skriver vi ut ArrayList på konsollen for å se oppdateringene.

Eksempel 2


import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class DriverClass1 {

	public static void main(String[] args) {

		List<Integer> dieRoll = new ArrayList<>();

		dieRoll.add(0);
		dieRoll.add(1);
		dieRoll.add(2);
		dieRoll.add(3);
		dieRoll.add(4);
		dieRoll.add(5);

		System.out.println("Die Roll (original) : " + dieRoll + "\n");
		
		dieRoll.set(0, 1);
		dieRoll.set(1, 2);
		dieRoll.set(2, 3);
		dieRoll.set(3, 4);
		dieRoll.set(4, 5);
		dieRoll.set(5, 6);

		System.out.println("Die Roll (updated) :  " + dieRoll);
	}
}

Produksjon

Die Roll (original): [0, 1, 2, 3, 4, 5] Die Roll (oppdatert) : [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Konklusjon

Nå bør du være kjent med å erstatte et element i ArrayList ved å bruke set()- metoden i Java. For å være mer trygg på læringen din, prøv å øve den om og om igjen. Koble gjerne til igjen når du føler for det. Lykke til og god læring!
Kommentarer
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION