5.1 Ulike former for en-til-en kommunikasjon

Det er et annet interessant og ganske spesifikt tilfelle av et forhold mellom to Entity-klasser - et en-til-en-forhold.

Jeg kaller dette tilfellet veldig spesifikt, da det handler mer om Java-objekter enn en database. I databasen er det bare to alternativer for forholdet mellom tabeller:

 • Tabellraden inneholder en lenke til ID-en til en annen tabell.
 • Tjenestetabellen brukes for mange-til-mange-relasjoner.

Når det gjelder enhetsklasser, kan det være alternativer som er beskrevet med flere merknader:

 • @En del av
 • Ensidig OneToOne
 • Bilateral OneToOne
 • @MapsId

Nedenfor vil vi vurdere de mest populære av dem.

5.2 Innebygd

Forresten, vi har allerede vurdert det enkleste en-til-en@Embedded kommunikasjonsalternativet - dette er en merknad . I dette tilfellet har vi to klasser lagret i samme tabell i databasen.

La oss si at vi ønsker å lagre brukerens adresse i UserAddress- klassen :


@Embeddable
class UserAddress {
  @Column(name="user_address_country")
  public String country;
  @Column(name="user_address_city")
  public String city;
  @Column(name="user_address_street")
  public String street;
  @Column(name="user_address_home")
  public String home;
}

Da trenger vi bare å legge til et felt med denne adressen til brukerklassen :


@Entity
@Table(name="user")
class User {
  @Column(name="id")
  public Integer id;
 
  @Embedded
  public UserAddress address;
 
  @Column(name="created_date")
  public Date createdDate;
}

Hibernate vil gjøre resten: dataene vil bli lagret i én tabell, men når du skriver HQL-spørringer, må du operere på klassefelt.

Eksempel på HQL-søk:

select from User where address.city = 'Paris'

5.3 Ensidig OneToOne

Se for deg situasjonen nå: vi har en kildetabellansatt og en oppgave som refererer til ansatt. Men vi vet med sikkerhet at maksimalt én oppgave kan tildeles én bruker. Deretter kan vi bruke kommentaren til å beskrive denne situasjonen @OneToOne.

Eksempel:


@Entity
@Table(name="task")
class EmployeeTask {
  @Column(name="id")
  public Integer id;
 
  @Column(name="name")
  public String description;
 
  @OneToOne
  @JoinColumn(name = "employee_id")
  public Employee employee;
 
  @Column(name="deadline")
  public Date deadline;
}

Hibernate vil sørge for at ikke bare én oppgave har én bruker, men også at én bruker kun har én oppgave. Ellers er denne saken praktisk talt ikke forskjellig fra @ManyToOne.

5.4 Bilateral OneToOne

Det forrige alternativet kan være litt upraktisk, fordi du ofte vil tilordne en ansatt ikke bare til en oppgave, men også tilordne en oppgave til en ansatt.

For å gjøre dette kan du legge til EmployeeTask-feltet i Employee-klassen og gi den de riktige merknadene.


@Entity
@Table(name="employee")
class Employee {
  @Column(name="id")
  public Integer id;
 
  @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy="employee")
  private EmployeeTask task;
}

Viktig!Ansatttabellen har ikke et oppgave-id- felt , i stedet brukes feltet ansatt-id i oppgavetabellen til å etablere en relasjon mellom tabeller .

Å etablere en forbindelse mellom objekter ser slik ut:


Employee director = session.find(Employee.class, 4);
EmployeeTask task = session.find(EmployeeTask.class, 101);
task.employee = director;
director.task = task;
 
session.update(task);
session.flush();

For å fjerne koblingen, må koblingene også fjernes fra begge objektene:


Employee director = session.find(Employee.class, 4);
EmployeeTask task = director.task;
 
task.employee = null;
session.update(task);
 
director.task = null;
session.update(director);
 
session.flush();