"Hvem vil ha oppgaver på anonyme klasser?"

"Hvem kan det være annet enn meg? Gi dem til meg allerede. Jeg vil gjøre litt programmering:"