5.1 inkluderer

Det er noen flere magiske direktiver jeg gjerne vil snakke om. Det første slike direktiv er inkluderingsdirektivet . Den lar deg sette inn en annen fil på stedet på siden der den er angitt. Det generelle formatet for et slikt direktiv er:

<%@ include file="url"%>

Du kan spesifisere ikke bare en fil, men for eksempel en annen jsp-servlet, eller til og med en url.

Eksempel:

  <%@ include file="header.jsp"%>

  <%
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
      out.print(num);
    }
  %>

  <%@ include file="footer.jsp"%>

Du kan for eksempel legge den øverste delen av alle sidene på nettstedet i header.jsp, og den nederste delen i footer.jsp og samle alle sidene som en konstruktør.

5.2 fremover

Husker du at klassiske servlets har muligheten til å omdirigere eller videresende til en annen url? I JSP er dette også mulig og det er en spesiell handling for dette. Utseendet er litt forskjellig fra det du så før:

 <jsp:forward page="url"/>

Det er også et mer avansert alternativ - med parametere:

<jsp:forward page="url" >
  <jsp:param name="Name" value="meaning"/>
  <jsp:param name="Name" value="meaning"/>
  <jsp:param name="Name" value="meaning"/>
</jsp:forward>

Eksempel:


<html>
  <head>
  <title>The Forward Example</title>
  </head>
  <body>
  <center>
    <h2> Forward example </h2>
    <jsp:forward page="login.jsp"/>
  </center>
  </body>
</html>

5.3 Omdirigere

Det er ikke noe spesielt direktiv for en omdirigering, men det kan gjøres ved å ringe Java-kode.

Eksempel:<body>
  <%
    String redirectURL = "https://codegym.cc/";
    response.sendRedirect(redirectURL);
  %>
</body>

Dette eksemplet vil sende 302en omdirigering. Hvis du trenger 301en omdirigering, må du skrive et par kodelinjer til:<body>
  <%
    response.setStatus(301);
    response.setHeader("Location", "https://codegym.cc/");
    response.setHeader("Connection", "close");
  %>
</body>