Niby nie wywietla najmniejszej i najwikszej caa reszta ok. Kod dziaa public static void main(String[] args) throws IOException { Scanner sc = new Scanner(System.in); int[] lista = new int[20]; for(int i=0;i<20;i++){ lista[i]= sc.nextInt(); } int maksimum = lista[0]; int minimum = lista[0]; for(int i=0; i<lista.length-1;i++){ if (minimum<lista[i+1]){ minimum = lista[i+1]; } } for(int i=0; i<lista.length-1;i++){ if (maksimum>lista[i+1]){ maksimum = lista[i+1]; } } //tutaj wpisz swój kod System.out.print(maksimum + " " + minimum); } }