Jak utworzyć kopię innego prostokąta przekazanego jako argument?