1 metoda działa 2 i 3 juz nie , Dlaczego? 1 methods works 2 ,3 already no . Somebody tell my why ?