package pl.codegym.task.task04.task0419;

/*
Największa z czterech liczb
*/

import java.io.*;

public class Solution {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    //tutaj wpisz swój kod
    InputStream inputStream = System.in;
    Reader inputStreamReader = new InputStreamReader(inputStream);
    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader);
    double max = 0;

    for (int i = 0; i < 4; i++){
      String sL = bufferedReader.readLine(); //Wczytaj z klawiatury ciąg tekstowy
      double nL = Double.parseDouble(sL); //Konwertuj ciąg na liczbę.
      if (max == 0)
        max = nL;
      if (nL > max)
        max = nL;

    }
    System.out.println(max);
  }
}