Metoda main musi wywoływać metodę konwertujEurNaUsd dwa razy, z dowolnymi argumentami.