Cześć wszystkim, Poniższy program działa prawidłowo, ale tylko na liczbach dodatnich. Czy ktoś może dać wskazówkę, jak uwzględnić liczby ujemne? Z góry dziękuję. BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); int pierwszaLiczba = Integer.parseInt(bufferedReader.readLine()); int drugaLiczba = Integer.parseInt(bufferedReader.readLine()); int trzeciaLiczba = Integer.parseInt(bufferedReader.readLine()); bufferedReader.close(); if (pierwszaLiczba <= drugaLiczba && pierwszaLiczba <= trzeciaLiczba && drugaLiczba <= trzeciaLiczba) { System.out.println(trzeciaLiczba + " " + drugaLiczba + " " + pierwszaLiczba); } else if (drugaLiczba <= trzeciaLiczba && drugaLiczba <= pierwszaLiczba && trzeciaLiczba <= pierwszaLiczba) { System.out.println(pierwszaLiczba + " " + trzeciaLiczba + " " + drugaLiczba); } else if (trzeciaLiczba <= pierwszaLiczba && trzeciaLiczba <= drugaLiczba && pierwszaLiczba <= drugaLiczba) { System.out.println(drugaLiczba + " " + pierwszaLiczba + " " + trzeciaLiczba); }