Obiekt RaceClock musi co każdą sekundę zmniejszać wartość numSeconds o jeden. well but it does it