W czym jest problem? Napisałem warunki, takie aby ciągi będące pustym znakiem, nie dodawały się do listy ArrayList, oraz aby pozostałe ciągi większe niż 1 zawierające puste znaki zostały obcięte o te puste znaki. Wynik, wyświetla się prawidłowo, lecz otrzymuje informacje, że między wyrazami może być więcej niż jeden pusty znak (na który napisałem warunek).