Zadanie działa zgodnie z założeniami, ale nie zalicza ostatniego punktu.
public class Solution {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

    HashMap<Integer, String> mapa = new HashMap<>();

    while (true) {
      String sId = reader.readLine();
      if (sId.isEmpty()) break;
      int id = Integer.parseInt(sId);
      String imie = reader.readLine();

      if (imie.isEmpty()) {
        mapa.put(id, imie);
        break;
      }
      mapa.put(id, imie);
    }

    for (Map.Entry<Integer, String> para : mapa.entrySet()) {
      System.out.println(para.getKey() + " " + para.getValue());

    }
  }
}