public class Solution { public static void main(String[] args) { //tutaj wpisz swój kod System.out.println("To jest ścieżka Windows: \"C:\\Program Files\\Java\\jdk1.8.0_172\\bin\""); System.out.println("To jest string Java: \\\"C:\\\\Program Files\\\\Java\\\\jdk1.8.0_172\\\\bin\""); } }