Próbowałem utworzyć FileOutputStream2 (w konstruktorze nazwa drugiego pliku i boolean true). Następnie zmienną FileinputStream2 próbowałem przepisać do FileOutputStream1(w konstruktorze nazwa pierwszego pliku i boolean false). Wynik był co najmniej nieoczekiwany, tylko pierwszy punkt został spełniony reszta wyskakiwała na czerwono.