Pomimo wyświetlania wartości zgodnych z przykładów, prawie wszystkie punkty nie zaliczone, o co chodzi?