W Intellij wczytuje ciągi i przerywa gdy wprowadzę słowo "koniec" ale nie wyświetla mi listy na ekranie. Mimo to nie zalicza pkt. 2 i 3. Tak jakby nie tworzyło listy a przecież dodaje każdy wyraz do ostatniej pozycji w liście używając list.add(s);