Cześć, Plan był taki, tworzę dodatkową listę "helpListCounter" i zmienną licznik "counter". Tworzę pętlę FOR i IF gdzie porównuję index 0 i 1, następnie index 1 i 2 itd. Jeżeli warunek jest spełniony zwiększam licznik o 1, jeżeli nie resetuje licznik do wartości 1. Dodaję wartość licznika do dodatkowej listy "helpListCounter" ... i właśnie coś nie działa, ponieważ sprawdzam i żadne dane nie są zapisywane w "helpListCounter" dlaczego? 😞 Licznik zmienna "counter" przyjmuje prawidłowo dane, a dodatkowa lista odmawia ich przyjęcia. 🤔 ... idąc dalej wyszukuję maksymalną liczbę w "helpListCounter" zapisuję ją w zmiennej "max" i wyrzucam na ekran System.out.println(max);