Nie do końca rozumiem to zadanie. Myślę, że 1 i 2 warunek jest spełniony (lub 2 warunek w 50%), nie wiem przejść warunek 3. 👍 1. Utwórz klasę Ludzie z polami String imie, boolean plec, int wiek i ArrayList<Ludzie> dzieci. 👍👎? 2. Utwórz i zapełnij obiekty tak, żeby otrzymać: dwóch dziadków, dwie babcie, jednego ojca, jedną matkę i troje dzieci. 👎 3. Wyświetl wszystkie obiekty Ludzie (Wskazówka: użyj metody klasy Ludzie toString(). Podglądałem rozwiązania innych i większość osób podchodzi do tego zadania jak do drzewa genealogicznego, czyli zaliczają ojca i matkę jako dzieci dziadków. Wydaje mi się, że nie jest to potrzebne. Mamy wyświetlić dziadków, rodziców, dzieci. Chyba że jestem w błędzie i mamy tutaj przedstawić powiązania rodzinne jak to robili inni. ... Jakie dane ma przechowywać ArrayList? Czy mają to być obiekty <Ludzie>? Więc jak je dodać obiekty dziecko1, dziecko2, dziecko3? W linii 22-24 metoda main nie rozpoznaje ArrayList dzieci. I jak wyświetlić obiekty? W metodzie toString() jest zmienna licznik, która chyba na podstawie dodanego obiektu "dziecko1" do listy dzieci, zlicza ile dzieci zostało dodanych.... i w sumie gdzie te dzieci zostaną wyświetlone w postaci liczby czy imion dodanych do ojca i matki dla każdego rodzica równolegle?