I don't understand end 1 level and 2 level. Can you help me? Nie rozumiem końca 1 poziomu i 2. Pomożecie mi?