Program działa prawidłowo ale zadania nie zalicza. Why ?