There's a problem with requirement 5. 5. Metoda containsBones klasy Finger powinna zwracać "Tak", jeśli metoda containsBones klasy BodyPart zwraca "Tak", a flaga isArtificial przyjmuje wartość false. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, wówczas zwraca "Nie".