Ma to jakiś sens co napisałem czy nie tędy droga ? package pl.codegym.task.task06.task0606; import java.io.*; /* Cyfry parzyste i nieparzyste */ public class Solution { public static int parzyste; public static int nieparzyste; public static void main(String[] args) throws IOException { //tutaj wpisz swój kod BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String one = reader.readLine(); for(int i=1; i<=one.length(); i++) { char actualValue = one.charAt(i); int number = Character.getNumericValue(actualValue); if(number%2==0) { parzyste++; } else { nieparzyste++;} } System.out.println("Parzyste: " + parzyste + " Nieparzyste: " + nieparzyste); } }