Wyskakuje komunikat ze za długo kompiluje. jestem świadomy ze musze napisać inaczej kod ale jestem ciekaw czy ma sens takie rozwiązanie. ackage pl.codegym.task.task07.task0706; import java.io.BufferedReader; import java.io.IOException; import java.io.InputStreamReader; /* Ulice i domy */ public class Solution { public static void main(String[] args) throws Exception { //tutaj wpisz swój kod int[] tablica = inicjalizujTablice(); int a = parz(tablica); int b = nieParz(tablica); sprawdz(a, b); } public static int[] inicjalizujTablice() throws IOException { BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); int[] tablica = new int[15]; for(int i = 0; i<15; i++) { tablica[i] = Integer.parseInt(reader.readLine()); } return tablica; } public static int parz(int[] tablica) { int sumaParz = 0; for(int i=0; i<15; i++) { while(i%2 == 0) sumaParz += tablica[i]; } return sumaParz; } public static int nieParz(int[] tablica) { int sumanieParz = 0; for(int i=0; i<15; i++) { while(i%2 != 0) sumanieParz += tablica[i]; } return sumanieParz; } public static void sprawdz(int sumaParz, int sumanieParz) { if(sumaParz>sumanieParz) { System.out.println("Więcej ludzi mieszka w domach o parzystych numerach."); } else if (sumaParz<sumanieParz) { System.out.println("Więcej ludzi mieszka w domach o nieparzystych numerach."); } } }