Wynik zwraca : -20 -40 -30 -40 Dlaczego jest źle ?