Wynik zadania jest wyświetlany poprawnie, a jednak ostatni punkt nie jest zaliczony. Jakiś pomysł?