Cześć wszystkim! Mam nietypową, tak mi się zdaje, prośbę. Otóż zadanie udało mi się rozwiązać, jednak wyklepany kod był kodem wyklepanym bez myślenia. Zobaczyłem przykład, utrwaliłem, wklepałem. A wiec, mój kod wyglada tak: public boolean walka(Kot innyKot) { if(this.sila > innyKot.sila || this.waga > innyKot.waga || this.wiek > innyKot.wiek){ return true; Czy byłby ktoś w stanie, przełożyć powyższy kod na bardziej przystępny język, abym mógł go spróbować zrozumieć? Opowiedzieć co dokładnie dzieje się w kodzie. Coś w stylu „Tworzymy nowa metodę o nazwie walka…” „…Jeżeli zdanie jest prawdziwe to zwróć wartość true…” Edit: Największa dla mnie niewiadomą jest odwołanie metody walka do argumentów Kot i innyKot. Nie rozumiem, czy w tej części tworzymy nowy obiekt Kot o nazwie innyKot? Wydaje mi się to najrozsądniejsze, bo przecież nigdzie wcześniej nie został utworzony taki obiekt. Dziękuje z góry!