Czy ktoś może mi powiedzieć ,dlaczego w pierwszym przykładzie kompilator widzi błąd? else if(a%2 != 0 && a>1 && a<10){ System.out.println("nieparzysta liczba jednocyfrowa"); } else if(a%2 != 0 && a>10 && a<100){ System.out.println("nieparzysta liczba dwucyfrowa"); } else if(a%2 != 0 && a>100 && a<1000){ System.out.println("nieparzysta liczba trzycyfrowa");